Rekonstrukce toleranční modlitebny v Hořátvi

Maličká obec Hořátev na Nymbursku má netradiční dominantu. V jejím středu stojí evangelická toleranční modlitebna z doby pozdního baroka (1792). Dodnes se jich na našem území zachovala necelá padesátka. 

Při nedávné opravě fasády stavba odkryla dvě překvapivá tajemství. Jednak původní malovaný strop, který je na poměry tolerančních modliteben naprostým unikátem, jednak špatný stav krovu, který narušuje statiku a ohrožuje celou budovu. Zejména pak tento vzácný strop. 

Nymburský evangelický sbor se jako správce památky okamžitě rozhodl nevyčíslitelnou historickou hodnotu zachránit.  Probíhající technicky náročnou rekonstrukci vám nyní představujeme.

Historie

Z dob, kdy byli evangelíci tolerováni

Toleranční patent Josefa II. (1781) byl prvním krokem k náboženské svobodě u nás. Umožnil otevřeně se přihlásit i k jinému než katolickému vyznání. 

Tehdy ještě zdaleka nešlo o úplnou rovnost vyznání, proto protestantské modlitebny nesměly mít věže, zvony ani zdobená okna. Navenek nesměly jakkoli  připomínat kostely. Vchod musel být otočen do polí.

Současnost

Modlitebna v původní podobě

Toleranční modlitebny byly v pozdějších letech mnohdy přestavovány a dostavovány. Kulturní památka v Hořátvi se ale dodnes zachovala v původní autentické podobě. 

Téměř 230 let ji využívají místní evangelíci. Originální mobiliář, uspořádání lavic a kazatelny, varhany i okna nebo dveře... Vše je tu protestantsky strohé s odkazem na typickou evangelickou tradici polabských sedláků.  

Budoucnost

Pro církev, obec i turisty

Obec Hořátev si v novodobé historii dala do svého znaku kalich, jako odkaz na protestantství které tu má kořeny od dob svého vzniku. Zpočátku tajní nekatolíci se později mohli svobodně přihlásit ke svému vyznání a s odhodláním vlastními silami vystavět modlitebnu.

Podobné odhodlání máme nyní i my. Rádi bychom, aby toto výjimečné místo opět sloužilo bohoslužebnému životu, obyvatelům Hořátve i turistům, kteří sem hojně vyrážejí.

Architektura

Čím je modlitebna výjimečná?

Bezesporu svou původností. Nedočkala se žádných přístaveb ani přestaveb. V roce 2010 byla obnovena původní fasáda v tradiční barevnosti. Cenný je rovněž interiér zachovaný ve své komplexnosti s řadou významných detailů. V neposlední řadě je to unikátní výmalba stropu, která se skrývá pod pozdějšími nátěry.

Jednoduchá architektura

Čisté tvary pozdního baroka. Klasicistní vstup dostavěn cca 20 let po otevření kostela.

 

Původní mobiliář

V lavicích se tísnily stovky věřících. Na jedné straně ženy, na druhé muži. V centru je kazatelna (zvěstované Slovo) a Stůl Páně.

Cenné detaily

Modlitebna je protestantsky strohá, o to více ční drobné detaily výzdoby v původní podobě.

Co je špatně?

Pozednice. Pozednice je vodorovný trám, který leží na nosných zdech modlitebny a nese váhu celého krovu. Má chránit zdivo a spínat celou stavbu dohromady. Když se uvnitř na zdech modlitebny začaly objevovat výrazné praskliny a opadávat omítka stropu, bylo jasné, že něco není v pořádku. 

Při průzkumu se v místech, kde měly být bytelné trámy pozednice, našel jen prach. Zřejmě působením vlhkosti, dřevokazných hub a hmyzu, ale i vlivem stáří materiálu, se v minulosti (před desítkami let) pozednice zcela rozpadly. Uhnila i zhlaví trámů ležících na pozednicích. Obvodové zdi tak najednou nesly plnou váhu krovu, který je navíc nepřirozeně a ničivě rozpínal do stran a narušoval statiku vzácné stavby.