Aktuálně

 

S potěšením a vděčností jsme přijali zprávu, že mezi 124 podanými projekty v grantovém řízení středočeského Fondu kultury a obnovy památek se náš hořátevský umístil na druhém místě a dosáhl na podporu v celkové výši 432.180 Kč.

Máme velkou radost. Díky aplikaci EPP i díky vašemu odhodlání a sportovním aktivitám se podařilo nasbírat 240 tisíc soutěžních bodů už za necelý týden! Výsledkem je podpora od Nadace ČEZ ve výši 80.000 Kč.

S přicházejícím jarem můžete opravu hořátevské modlitebny podpořit netradičním způsobem: vlastním sportováním. Nadace ČEZ zařadila náš projekt do programu Pomáhej pohybem, ve kterém zaregistrovaní účastníci svou sportovní aktivitou sbírají body a nadace tyto nasbírané body následně "promění" ve finanční příspěvek.