S úctou k dědictví našich předků

Projekt

Jak postupujeme při opravě

Rekonstrukci kryjí celkem tři závazná stanoviska státní památkové péče. K rekonstrukci přistupujeme citlivě a s respektem k dědictví, které nám bylo svěřené. 

Velkou pomocí je firma p. Marka Bárty z nedalekého Nymburka. S ním máme skvělou zkušenost z velké rekonstrukce věže nymburského kostela. Na krovu v Hořátvi se ale jeho profesionalita projevuje naplno. Restaurátorské práce provádí šetrně a k velké spokojenosti památkového dozoru, který dává hořátevskou opravu za modelový příklad dobré praxe jiným podobným záchranným akcím. 

V modlitebně voní čerstvě opracované dřevo. Přijeďte se podívat. Stojí to za to. 


01. Podlepení maleb

Na snímku je kontrastní studie původní výmalby stropu. Běžným okem není vidět, protože je překrytá pozdějšími nátěry. 

Co je naopak dobře viditelné, jsou praskliny a opadané kusy zdiva a stropu. 

V první fázi je tedy bylo potřeba zafixovat - podlepit, aby degradace nepokračovala. O to se šetrně postaral výjimečný restaurátor p. Pavel Procházka.

02. Podepření stropu

"S tím můžete podpírat mosty", zhodnotil statik tesařskou konstrukci navrženou panem Bártou. 

To je důležité, protože v dalších fázích už se bude chodit po stropě zvrchu. Zespoda musí tedy perfektně držet.

Mezi OSB deskami a stropem je několik vrstev geotextilie, aby podepření bylo šetrné.

03. Odkrytí střechy

Postupné rozebírání střešní krytiny a zakrytí plachtou. Střešní krytina je již degradovaná a z hlediska památkové péče nevhodná (glazovaná taška II. jakosti a fialového odstínu se na střechu dostala patrně někdy v 70. letech minulého století). Bude nahrazena klasickou pálenou taškou. 

Rozebírání stropní mazaniny a povalů zvrchu. Teprve se odkrývá skutečný rozsah poškození. 

04. Náhrada pozednice betonem v původní hmotě

Vytvoření ztužujícího věnce. Náročná práce, protože ji lze provádět jen po částech. Není možné odkrýt celý prostor najednou, stavba by se zřítila.

05. Protézování uhnilých částí krovu

Vyřezání poškozených zhlaví trámů a krokví a jejich doplnění původní technologií. Tesařsky opravena jsou všechna poškozená nebo citlivá místa krovuČistá řemeslná práce.

Následuje ošetření proti škůdcům, a to na všech částech krovu - starých i nových. 

06. Zednické zapravení 

Doplnění zdiva nad pozednicí - opuka a pálené cihly. Oprava římsy zvenčí. Doplnění povalů, začištění.

07. Nová střešní krytina, klempířské prvky

Pálená maloformátová střešní taška bez glazury nebo engoby. Na revitalizovaném přelaťovaném krovu. 

Přibližně třetina práce je za námi. Stav k prosinci 2017.

(Pozn.: Památná lípa vysazená před 200 lety nevydržela nápor vichřice /29.10.2017./. Zřítila se naštěstí na plot, nikoli na modlitebnu.)


Celá fotogalerie

První etapa proběhla v roce 2017 v celkovém rozsahu cca 750 tis. Kč (z toho cca 33% tvoří dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury). 

Druhou etapu jsme díky opětovné podpoře Havarijního programu MKČR (220 tis. Kč) a nově i Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje (432 tis. Kč) a Nadace ČEZ (80 tis. Kč) mohli dokončit v roce 2018. 

Slavnostního znovuotevření se hořátevská modlitebna dočkala 14. dubna 2019. V pracích nepolevujeme a stále postupujeme kupředu. Naším cílem je kompletní obnova vzácného stropu.

Obnova tohoto objektu je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu

Akci rekonstrukce hořátevské modlitebny - 2. etapa podpořil finančním příspěvkem Středočeský kraj.