Větší část je stále před námi

Rozpočet rekonstrukce

První etapa (2017)

celkem: 750.000 Kč

Farní sbor ČCE v Nymburce

Zahrnuje i účelové sbírky ve sboru i obci Hořátev

500.000 Kč

Havarijní program MKČR

Podepření stropu, oprava krovu, krytina

250.000 Kč

Druhá etapa (2018)

celkem: 1.500.000 Kč

Havarijní program MKČR

Dokončení sanace krovu a střechy

220.000 Kč

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem

Dokončení sanace krovu a střechy

80.000 Kč

Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje

432.180 Kč

Další zdroje, potenciální sponzory a partnery stále hledáme

Vidíte-li, stejně jako my, v pokračující záchraně modlitebny vnitřní hodnotu, budeme rádi, když se podíváte na možnosti, které se nabízí: